JAZZ FIVE Translate

INTERAKTÍV ÉLMÉNY HÁZHOZ-SZÁLLÍTÁS: OTTHONKONCERT – ONLINEKONCERT

INTERAKTÍV ÉLMÉNY HÁZHOZ-SZÁLLÍTÁS OTTHONKONCERT – ONLINEKONCERT Hazánkban elsőként, egyedülállóan otthonába visszük a zenei élményt!...

2019. március 3., vasárnap

Beköszöntött a tavasz, megjelentek legfrissebb kiadványaink. 🎵🔊🌈🌞🌳🌸✅

Beköszöntött a tavasz, megjelentek legfrissebb kiadványaink. 
🎵🔊🌈🌞🌳🌸
Elkészült a Szemiotikus Szonátasorozat legújabb példánya is, 
ismét köszönjük az NKA támogatását!
Megrendeléshttps://artisticmusic-arm.blogspot.com/p/vasarlasi-feltetelek.html
2018. december 26., szerda

2018. november 25., vasárnap

Megjelentek karácsonyi ARM különkiadásaink 🎄🌟🌠👨‍👩‍👧‍👦🎵🎁🕯♻️😌

 Megjelentek karácsonyi ARM különkiadásaink 🎄🌟🌠👨‍👩‍👧‍👦🎵🎁🕯♻️😌


Megjelentek karácsonyi ARM különkiadásaink 🎄🌟🌠👨‍👩‍👧‍👦🎵🎁🕯♻️😌


 Forduljon hozzánk bizalommal az ünnepi időszakban is és rendeljen eredeti ARM kottát, 
bármilyen személyre szóló igényt készséggel teljesítünk!


Megrendelés vagy Érdeklődés leadása: artisticmusic.arm@gmail.com


Szerezze meg az élményt,
legyen Öné a valódi érték!

ARM - "Valódi Érték
Maradandó Formában"
http://artisticmusic-arm.blogspot.com/2018/11/megjelentek-karacsonyi-arm.html

2018. július 14., szombat

KORTÁRSMŰVÉSZEK KORTÁRSMŰVÉSZETBEN Élményhangverseny-sorozat Beszámoló

KORTÁRSMŰVÉSZEK KORTÁRSMŰVÉSZETBEN
- MŰVÉSZI ZENE KÖR – Élményhangverseny-sorozat Beszámoló

Támogató:


A Kortársművészek kortársművészetben élményhangverseny-sorozat Művészi Zene Kör tehetségmenedzselő szervezetünk legújabb kezdeményezéseként került megalkotásra azzal a szándékkal, hogy a debreceni közönség folyamatosan találkozhasson a magaskultúrával.
Az eredeti koncepció szerint élményhangversenyeket terveztünk Domokos János Antal zeneszerző műveiből, Csíki András költő, melyet a Nemzeti Kulturális Alap Zeneművészet Kollégiuma hivatalos hozzájárulásával szervezhettünk tovább.
Eredetileg a debreceni Kistemplom szolgált volna helyszínéül mindkét eseménynek, azonban a templom felújítási munkáinak előkészítéséből fakadó akadályoztatás miatt a második hangverseny szervezése a templom Gyülekezeti termében vált lehetővé.
            Az alapfeltételek megváltozását követően rugalmasan újraterveztük a hangversenysorozatot, hiszen a nagyobb előadói apparátusok szereplése már nem volt megoldható, így a kamaracsoportok interpretációs potenciáljainak megfelelően választottuk meg a hangverseny-repertoárt.
A professzionális alkotó- és tervezőmunka eredményeképpen több illeszkedési pontot is találtunk a program összeállításához, hiszen a már hagyománnyá vált ősbemutató előadásunk mellett a gyermek- és a felnőtt előadói korosztály is kihívásokban és sikerélményekben gazdagon mutathatta be műsorát a kortárs élményekre vágyó – széles generációs és társadalomkulturális közegből érkező - közönségnek.
A kamarazenei produkciók mellett duók-triók, szólódarabok és közös énekléssel megszólaló kórusdalok is bemutatásra kerültek, így – az előzetes elképzeléseken túlmutatva – meglepően változatos, tematikusan sokoldalú, előadói siker- és hallgatói komplexélmény-gazdag élményhangversennyé vált mindkét alkalom.
            A közönség részéről komoly támogatást élveztek az előadók, így szervezőként szorgalmaztuk a rendhagyó megoldások megjelenését. Az egyik ilyen módszer a hangverseny alatti szabad helyváltoztatás volt, amit nagy örömmel fogadott a közönség és bárkinek lehetősége nyílt az előadókhoz és a festőművészeti alkotáshoz is személyesen közel kerülni.
A másik módszerünk a Gyülekezeti terem családias atmoszférájához illeszkedett, ugyanis a közönséget étellel és itallal is megvendégeltük, amit szintén nagy örömmel – zavartalan körülmények fenntartása mellett - elfogyasztottak a kompozíciók előadásai alatt.
            A Művészi Zene Kör művésztanárai nevében őszintén írhatom, hogy nagy büszkeséggel töltött el bennünket, hogy előadóként és művésztanárként is hasznosan megmutatkozhattunk, így a fiatal művésztehetségek személyreszabott gondoskodás mellett szerezhettek bemutatkozási lehetőséget és színpadi gyakorlatot, valamint a közönség is közelről megtapasztalhatta és a tudatosítás révén megérthette a kortárs művészeket foglalkoztató – a személyes és a digitális tér együttállásából származó – alkotói témákat.
            A hangversenymarketing proaktív része volt a lokális média bevonása a széleskörű hírterjesztésbe. Sajnos a sajtóprotokoll kizárólag az újdonságokra érzékenyített, így – szakmai megbecsültségünk révén ingyenes formában - csak a hangversenysorozat első alkalmáról voltak hajlandóak hírt adni, fantázianéven.
            A korszerű platformokat felhasználva a szakmai fórumokon, a köznevelési és közművelődési csatornákon, a közösségi oldalakon, a közönségcsoportokban, a videómegosztókon és szakmai blogjainkon – a digitális elemzések alapján - összességében többtízezer érintett internetfelhasználó érhette el élményhangversenyünk témáját megosztó bejegyzéseinket.
Tekintve, hogy a pályázati forrásból kizárólag az ingyenes médiajelenlét informális és a személyes közreadás nonformális változata vált elérhetővé, alapvetően sikeresnek értékeljük a megosztási terjedést, még a ráfordított többletidő- és energia-erőforrások tekintetében is.
            A művészi összetartozás- és megbecsültség-érzet két innovatív ötlet segítségével is fokozódhatott kortárs alkalmainkon. Az egyik maga a képzőművészeti alkotás jótékonysági formájú felajánlása, a másik az esemény-kitűzők használata volt, ami mindkét esetben – a személyes hasznosuláson túl – közösségi értékű eredményeket is hozott.
            Hosszú évek óta kísérletezünk egyfajta ”fogyaszthatóbb”, vagy közkedveltebb nevén ”befogadhatóbb” magaskultúra-közvetítés megvalósításán, ami az utólagos személyes elégedettség-mérésekből egyértelműen kiderült, hogy a sok újdonság-élmény együttes alkalmazásával a Kortársművészek kortársművészetben élményhangverseny-sorozat alkalmain sikerült.
helyi közönség érdeklődése végre a kortárs művészi kifejezőeszközök és módszerek felé irányulhatott, amellyel hosszú távon egy felelősségteljesebb, nemzeti kultúránk iránt érzékenyített viselkedésmodell is kialakítható, széles körben felkeltve az érdeklődést a napjainkban élő és alkotó művészek mindennapokban is hasznosítható művészeti alkotásai és előadásai iránt, amelyek segítségével a közösségi és a személyes élet egyaránt a minőségi, tudatosan alkotó és közösségi tekintetben is hasznos cselekvő irányba mozdulhat el.
            Szándékaink szerint továbbra is támogatjuk ezt a folyamatot projektelőadásainkkal, valamint kortárs alkotásainkkal és nagy megtiszteltetés, hogy a Nemzeti Kulturális Alap a következő évadban is segíti hagyomány- és értékteremtő tevékenységeinket.
   
A KORTÁRSMŰVÉSZEI KORTÁRSMŰVÉSZETBEN I. Élményhangversenyének plakátjaŐsbemutató előadás


 
Művésztehetségek bemutatkozása

 Kortársművészek élményelőadása


A KORTÁRSMŰVÉSZEI KORTÁRSMŰVÉSZETBEN I. művészeiA KORTÁRSMŰVÉSZEI KORTÁRSMŰVÉSZETBEN I. jótékonysági alkotása


A KORTÁRSMŰVÉSZEI KORTÁRSMŰVÉSZETBEN II. Élményhangversenyének plakátja


Kamaraprodukciók


Közös éneklés


 
Művésztehetségek bemutatkozása


A KORTÁRSMŰVÉSZEI KORTÁRSMŰVÉSZETBEN II. művészei


A KORTÁRSMŰVÉSZEI KORTÁRSMŰVÉSZETBEN II. közösségi kitűzői

Médiamegjelenés:

Európa rádió Svédasztal 2018.04.13. 15:10


Programértékelés:
MŰVÉSZI ZENE KÖR - KONCERTPEDAGÓGIAI SZTENDERDSZEMPONTOK
I. Lehetőség
A nemzeti és az egyetemes magaskulturális hagyományok továbbörökítése korszerű művészi eszközök és módszerek segítségével.
II. Erősség
Gyakorlati szempontok szerint használható, korszerűen értékes művészi tartalom, valamint személyiség- és csoportfejlesztő tapasztalatok sikeres közreadása audiovizuális megerősítéssel.
III. Gyengeség
A megváltozott alapfeltételek sztenderdizálhatatlansága eltérő művészeti hatásokat eredményezhet. 
IV. Veszély
Folyamatosan ismételt információátadás nélkül nem válik tudatossá a kultúramegőrzés és a műveltség-felhasználás a közönség részéről.
V. Művészi érték/
Üzenet
Korszerű műveltségfaktor élményszerű kialakítása lokálisan meghatározó kortárs alkotók művészetén keresztül.
VI. Korszerű szerepvállalás
Az infokommunikációs kor elvárásai szerint történő magaskultúra-közvetítés, interaktív közönségnevelés, széleskörű nemzeti és egyetemes értéknépszerűsítés az információs zajártalom mérséklésével.
VII. Célközönség
Korosztályfüggetlen
VIII. Motiváció és inspiráció
A különböző társadalmi és műveltségi környezetből érkezett közönség számára egyaránt értékes információk biztosításával - a kulturálisan ingerszegény környezetben nevelkedő gyermekek aktív közösségi tevékenységekre való motiválása és a kulturálisan ingergazdag környezetben nevelkedő gyermekek kreatív alkotófolyamatokra való inspirálása – hosszú távú élményhatást gyakorolt, a magas értékfaktorú – művészi zene felhasználásának népszerűsítésével történő - személyiségfejlesztés segítségével.
III. Interaktivitás szintje
Az élmény-hangversenysorozat közös élményekkel, siker- és komplexélmény elmélyítő megoldásokkal, élménytematikus formában - a közönséget aktívan foglalkoztató, motiváló formában – zajlott.
X. Elégedettség-mérés
Az előadások után lehetőség nyílt a szakmai - elégedettségméréshez és értékeléshez szükséges – tapasztalatok, élmények megosztására, melyek – a minőségbiztosítást és továbbfejlesztést célzó - felhasználása elengedhetetlen a művészi zene széleskörű népszerűsítésének érdekében.


ÖSSZEFOGLALÁS:

A Kortársművészek kortársművészetben hangversenysorozat - Domokos János Antal zeneszerző műveiből, Csíki András költő, V. Szabó Ildikó festő és fiatal alkotó- és előadó-művésztehetségek közreműködésével – kiemelt célja a kortárs művészeti szakmai kapcsolati háló kiterjesztése, a tapasztalt művészek szakmai tartalommegosztása és a fiatal művésztehetségek bemutatkozási lehetőségének biztosítása volt, amely irányított keretek között sikeresen megvalósult.
            A Művészi Zene Kör megalakulásakor célul tűztük ki – a tehetségmenedzselés mellett – a művészi zene népszerűsítését, azon belül a kortárs zene interpretálását, ősbemutató hangversenyek keretein belül.
Szervezeti kereteken belül az elmúlt években több alakalommal is rendeztünk ősbemutató hangversenyt városi és saját rendezvényeken, többek között Domokos János Antal saját műveiből.
            A Művészi Zene Kör alapító művésztanáraiként 2004 óta ápolunk szakmai kapcsolatot a régió köznevelési intézményeivel, amelyet 2015-ös szervezetté alakulásunk óta nagymértékben elmélyítettünk, így szándékaink és közönségnevelési szerepvállalásunk szerint – hallgatóként - nagy létszámú tanulói közönség is részt vesz a hangversenysorozatainkon.
A Nemzeti Kulturális Alap megtisztelő pályázati forrássegítségének köszönhetően a közönség részére ingyenesen biztosíthattuk élményhangverseny-sorozatunkat, amely kiemelten sikeres programjává vált a lokális dimenzióban a kortárs művészet iránt érdeklődő közösségnek.
A Kortársművészek Kortársművészetben című élményhangverseny-sorozatunk alkalmával személyesen és érzelmileg is sok emberhez közel kerülhettünk, így a sikeres megvalósításához nyújtott pályázati forrásbiztosításért és a támogató kapcsolattartásért - a továbbiakban hasonló kondíciókkal és potenciállal elindított koncertpedagógiai programjaink pozitív elbírálásában bízva – kiemelten hálás köszönettel tartozunk a Nemzeti Kulturális Alapnak megtisztelő támogatásáért, amellyel lehetővé tette, hogy a közönség ismételten ingyenesen juthasson hozzá az általunk képviselt és oly nagy becsben tartott, védelmezve óvott magaskultúrához.

Debrecen, 2018. Július 13.                                                               
Domokos János Antal
Trombitaművész-tanár, Karmester, Zeneszerző, Szövegíró,
Szakvizsgázott pedagógus, Közoktatási vezető,
     a Művészi Zene Kör tehetségmenedzselő szervezet és2018. május 24., csütörtök

Kortársművészek Kortársművészetben Élményhangverseny-sorozat

Kortársművészek Kortársművészetben Élményhangverseny-sorozat
I. programcsomag: https://www.facebook.com/events/410139782781384/
Kortársművészek Kortársművészetben I. 
MŰVÉSZI ZENE KÖR Élményhangverseny-sorozat 2018

2018. Április 14. 16:00
Debreceni Kistemplom
ZENE – VERS - RAJZ
a belépés és a parkolás is INGYENES!

A program különlegességei:
- Kezdőprogram: Domokos János Antal Szemiotikus Szonáta Trombitára és Szintetizátorra - ŐSBEMUTATÓ
- A programban kortárs zeneművek és versek is elhangoznak, digitális rajzok kíséretében, az alkotók előadásában
- Záróprogram: JAZZ FIVE - Székely Jazz élménykoncert

Közreműködnek:
- a MŰVÉSZI ZENE KÖR művésztanárai
- a MŰVÉSZI ZENE KÖR művészpartnerei
- a MŰVÉSZI ZENE KÖR gyakornokai
- kiemelkedő művésztehetségek

Támogatók:


- NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
- Debreceni Kistemplom
- ARTISTIC MUSIC Kottakiadó
- Alternatív Lehetőségek Művészeti Akadémia

csatlakozás: https://www.facebook.com/events/410139782781384/
like: https://www.facebook.com/MUVESZIZENEKOR
web: http://muveszizene.blogspot.hu/


II. programcsomag: https://www.facebook.com/events/1802331886471484/

Kortársművészek Kortársművészetben II. 
MŰVÉSZI ZENE KÖR Élményhangverseny-sorozat 2018

2018. Június 2. 16:00
Debreceni Kistemplom Gyülekezeti terme
ZENE – VERS - RAJZ
a belépés és a parkolás is INGYENES!

A programcsomag különlegességei:
- Kezdőprogram: Domokos János Antal Klarinétszonáta - ŐSBEMUTATÓ, Szonáta-, Concerto- és Metodikus duó-bemutatók
- A programban kortárs zeneművek és versek is elhangoznak, korszerű rajzok kíséretében, az alkotók előadásában
- Záróprogram: JAZZ FIVE - Crossover Jazz élménykoncert

Közreműködnek:
- a MŰVÉSZI ZENE KÖR művésztanárai
- a MŰVÉSZI ZENE KÖR művészpartnerei
- a MŰVÉSZI ZENE KÖR gyakornokai
- kiemelkedő művésztehetségek

Támogatók:


- NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
- Debreceni Kistemplom
- ARTISTIC MUSIC Kottakiadó
- Alternatív Lehetőségek Művészeti Akadémia

csatlakozás: https://www.facebook.com/events/1802331886471484/
like: https://www.facebook.com/MUVESZIZENEKOR
web: http://muveszizene.blogspot.hu/

2018. március 29., csütörtök

Legújabb MZK élményprogramok és Domokos művek az NKA támogatásával 2018 tavasz

Legújabb MZK élményprogramok és Domokos művek
az NKA támogatásával 2018 tavasz

            Eljött a tavasz és váratlanul sok hóval lepett meg mindenkit, ahogy a 2018-as évet mi is ehhez hasonló váratlan családi élményprogramok szervezésének szenteltük a Művészi Zene Kör Tehetségmenedzselő Szervezetünkkel.
Az idei év több okból is különleges, hiszen mind személyes mind szakmai dimenzióban több illeszkedési pont is szolgálja a szervezeti és intézményi fejlődésünket.
A 2018-as újévkor 30. éve álltam színpadra, ami egy bölcsebb, a teljességet priorizáló attitűd kialakításához vezetett alkotóként, előadóként, vezetőként, művésztanárként és nagycsaládos apaként egyaránt, hiszen mostanra érett meg bennem az a sokoldalú ismeretekből és tapasztalatokból kifejlődött társadalomkulturális szerepvállalás, amellyel kiemelten hasznosan vagyok képes segíteni a környezetem.
Ez magában nagy felelősség, hiszen többtucat ember függ az innovatív ötleteimtől, amelyek – az utóbbi időben meglepően sok platformon kerülnek egyoldalú érdekfelhasználásra mások által, tehát ezek - segítségével a személyes és a szakmai hálózat kollektív ingerküszöbét is sikerült meghatározó formában átlépnem.
Megszokott érzés volt számomra az elmúlt 30 évben ez a fajta nyomon követés, vagy folyamatos közeltartás, hiszen gyerekkoromtól kezdve sokoldalú tehetségként tartottak számon, így figyelemmel kísérték életpályám, egyesek jó-, míg mások rosszindulattal.
A fejlődésem tehát a kezdetektől úgy irányította a megbecsülés, mint az irigykedés, érdekféltés, amik által sikeressé váltam a szakmai problémamegoldásokban.
Az elfogadás és a pozitív fejlődésre koncentrálás mindennapossá vált számomra, hiszen ezek voltak legfőbb erőforrásai a karrierem hátráltatásában érdekeltekkel szemben tanúsított passzív viselkedéskultúrám kialakításának és fenntartásának.
Örülök, hogy már fiatalon ennyi megpróbáltatáson át estem, hiszen tapasztaltabbá és sikeresebbé tett az átlagembereknél, így vezetőként is alkalmassá tett a művészetemhez lojális szakemberek támogatására, szellemi és gyakorlati vezetésére egyaránt, tehát hasznos tevékenységeim által folyamatosan kitűnhetek a tömegből és aktívan hallatszódhatok a napjainkat jellemző, átható üzletérdek-vezérelt információs zajban is.

Idén JAZZ FIVE zenekarunk fennállásának 10 éves jubileumát ünnepli, ennek fényében 10 élménykoncertet rendezünk, 10 vendégelőadó meghívásával.
Az idei műsoraink is a prémium minőségű művészi szórakoztató zenét képviselik, amely az egyedi hangképű recycling jazz és ecoustic art jazz feldolgozásokkal egyesíti a komolyzene igényességét a szórakoztató zene populáris elemeivel, így egyszerre használja a két zenei keretrendszer pozitív hatásait - tehát a testet pihenteti és az elmét fejleszti - egyfajta meditációs jazz hangzásvilággal, kreatív improvizációk és crossover zenei megoldások kíséretében, amelyben a mai kor értelmes közönsége egyszerre találhatja meg a kikapcsolódás és a feltöltődés lehetőségét.
Márciusig két crossover koncertet is adtunk, I. CROSSOVER JAZZ (Klasszikusok Jazzjelmezben) Farsangi koncert a Csonka templom Gyülekezeti termében és II. BAROQUE JAZZ (JAZZFIVE plays Bach) koncert a BACH24 – Bach mindenkinek
http://bachinthesubways.org/ )nemzetközi rendezvénysorozat keretében a Zöld Kilincs Művészeti Kávézóban.

BACH az 5. JAZZ FIVE tag :)


Crossover műsorunk egy valódi zenei recycling, amivel sikerült – az egyetemes zenekulturális értékek és hagyományok átörökítésével - a fiatal közönség tetszését is elnyerni, köszönhetően a modern jazz-hangképünk kialakítása mellett egyedi művészi igényességgel kidolgozott klasszikus műveknek. 

Egyedi élménykoncertjeink mellett a Nemzeti Kulturális Alap jóvoltából folytatódnak interaktív koncertpedagógiai előadásaink is, az Interaktív utazás a művészi zene világában című népszerű előadásunkkal immár a IV.évaddal örvendeztethetjük meg a köznevelési intézményeket hamarosan.
Ez a programunk eredetileg igényként mutatkozott meg a felhasználó köznevelési és művelődési intézmények részéről, azonban mára a tapasztalataink alapján inkább a szükséglet szó a helyes kifejezés a kialakult kulturális krízishelyzetre.
Küldetésünk így továbbra is folytatódik, hogy provinciális, magaskulturálisan szegregált területekre is eljuttassuk a jellem- és szellemfejlődés lehetőségét.
Az intézmények további túljelentkezése miatt idén ismét előre lekötötten rögzítenünk kellett a programunkhoz történő hozzáférhetőség lehetőségét, amit kizárólag az adott intézmény szervezési feladatainak elmulasztása, vagy időpontváltozás esetén tudunk átadni a várólistánkon szereplő többi iskolának, az előző évekhez hasonlóan, amelyik intézmény lemond az előzőekben megbeszéltek szerint kialkudott előjogáról, a későbbiekben már csak a teljes előadói tiszteletdíj megfizetésével lesz képes hozzájutni programunkhoz.
Ezt a feltételt szükséges volt bevezetnünk a rendkívül szoros előadó- és alkotóművész-tanári ütemtervünk professzionális megvalósítása és a folyamatosan jelentkező intézmények érdekeinek megfelelő elégedettséget elérő priorizálása érdekében.
Az intézmények nevében hálával tartozunk a Nemzeti Kulturális Alap megtisztelő támogatásáért, amellyel lehetővé tette, hogy a sokezer tanulóból álló iskolás közönség – az adott idényben megrendelt előadásaink közül több alkalommal is - ingyenesen juthasson hozzá az általunk képviselt és oly nagy becsben tartott, védelmezve óvott nemzeti magaskultúrához, interaktív koncertpedagógiai előadásainkon keresztül.


Az új programunk Interaktív utazás a kortárs zene világában címmel jött világra, amely kifejezetten az infokommunikációs kor natívan személyre szabható és tömegesen elszemélyesedő értékeivel, valamint a látens társadalomkulturális normák kialakulásával foglalkozik az egyetemes értékek és hagyományok átörökítésére hivatott kortárs zene – az előadás során - közérthetővé váló eszközein keresztül.
Ezzel az előadással szervesen kapcsolódunk a köznevelés kiterjedt szolgáltatásrendszeréhez, tehát korszerű ismereteket és naprakész tapasztalatokat adunk közre a kortárs zene által érintett magaskulturális témakörterületekről.
Személyes példánkon keresztül, közérthetően és rövid példákkal mutatjuk be a kreatív alkotás folyamatát, így néhány kompozíció a színpadon születik meg, a közönség előtt.
Üzenete, hogy az alkotás és az előadás szervesen összetartozó tevékenységek, így maga az alkotó az alkotás leghitelesebb előadója.
Szervezetünkkel és az időközben hozzánk csatlakozó művészekkel együtt fontosnak tartjuk, hogy a fiatal közönség már gyermekkorban találkozzon ezzel a sokoldalú alkotó-előadó modellel, így a későbbi szakmai életének meghatározó sikerszegmensévé válhat, így a kortárs zene valóban hasznos eszközévé válhat a korszerűen tudatos jellem- és szellemfejlődésnek.

Tovább gyarapodnak a kortárs zenei ősbemutató előadások is, hiszen két új művel is elkészültem szintén a Nemzeti Kulturális Alap megbecsült támogatásával.
Mivel művészetem arra használom, hogy a fiatal generációk számára átörökítsem a hasznos alkotás élményét és megbecsültség-érzetét, a környezetemben élők folyamatos pozitív visszajelzésekkel támogatnak a folytatásban.
Számomra a kortárs zene a tiszta, valódi megújuló energiaforrást jelenti, amely az alkotóknak biztosítja a kreatív ötletekből származó óriási értékteremtés lehetőségét, amelyet a jelenlegi anakronisztikus gondolkodású üzleti vezetők – immateriális tájékozatlanságukból és kulturális műveletlenségükből fakadóan - képtelenek kiaknázni.
A mai fiatal felnőttek és az ő jellemi és szellemi vonzáskörzetükben nevelkedő generációk rendkívül fogékonyak a kreatív művészetekre, azonban csak a rövid, gyors, hatékony, világos, tiszta, tisztességes, hiteles, teljesség értékfaktorú és elmélyült tematikájú kompozíciókon keresztül gyakorolhat hatást rájuk a korszerű alkotó.
Gyakran egy-egy zenei részre néhány pillanat, de legfeljebb 1 perc áll rendelkezésre, így egy adott téma maximum 3 percben válhat tömören, közérthetően kidolgozottá.
Sajnos ennél hosszabb időlekötöttséggel az alkotó a közönség megterhelését váltja ki, amely érdektelenséghez és megbecsültség-vesztéshez vezethet.
            Ezek az előadóként, művésztanárként és 3 gyermekes apaként szerzett tapasztalataim rendkívül hasznosak a zeneszerzőként elmélyíteni kívánt gondolataim gyakorlati megvalósításaikor, hiszen ezek segítségével közel maradhatok a sikerkövető alkotói tevékenységek hatékony fenntartásához, tehát mindig korszerű és naprakész tájékozottsággal lehetek képes művészetemmel feldolgozni egy-egy időszak problémáit.
            A kortárs zene számomra tehát az abszolút demokrácia széles perspektívájú tudásának és közérthető tapasztalat-megosztásának hatékony közreadó eszköze.
Ezzel a módszerrel a fiatal generációk megszerezhetik a valódi kulturális választás lehetőségét, amely a szórakozás mellett az aktív szellemi rekreáció élményét is teljesíti.

Két új művem ennek szellemében keletkezett még 2016-ban, azonban a befejezésükhöz az NKA adta meg a megfelelő motivációt a pályázat leadási határidő betartásával.
Mindkét mű 2017-ben került be az ARTISTIC MUSIC Kottakiadó nyilvántartásába, mint előkészületben lévő kiadványok és ennek eredményeképpen egyedi azonosítót is kaptak.


Gyermekopera Narrátorra, Szólistákra, Kórusra, Kombózenekarra, Szintetizátorra és Ütőhangszerekre
-          Cselekményterv –

Szereplők:
1 Főszereplő, 1 Narrátor, 6 Szólista, Kórus, Kombózenekar, Szintetizátor és Ütőhangszerek
Pupilla (szöveg nélküli kommunikáció Szopranínó-furulyával)
Narrátor (átvezető szöveg)
Kislány - Szoprán szólista
Lány – Alt szólista
Fiú – Tenor szólista
Anya – Szoprán szólista
Nagymama – Alt szólista
Apa – Basszus szólista
- Gyermekkórus (Szoprán – Mezzo – Alt, tapasztalat-szintetizálás)

Műfaj: Gyermekopera 7 jelenetben

Időintervallum: 50 perc

Hangszerelés: 1 Címszereplő (Szopranínó-furulya), 1 Narrátor, 6 Szólista (lehetőség szerint gyermekszereplő(Kislány - Szoprán, Lány – Alt, Fiú – Tenor, Anya – Szoprán, Nagymama – Alt, Apa – Basszus), Gyermekkórus – SMA, Kombózenekar, Szintetizátor (vonós), Ütőhangszerek

Szerkezet: Nyitókép (Ház-Délután) - 7 helyszínjelenet
(7 digitális díszlet – 1. Nappali-Este, 2. Kert-Reggel,3. Udvar-Délelőtt, 4. Nappali-Délután,
5. Nappali-Este, 6. Ház-Éjjel, 7. Nappali-Reggel) – Zárókép (Ház-Délben)

Célja: A gyermekopera kiemelt célja a gyermekközönség koncert- és operalátogatási szándékának fokozása, valamint az ezen keresztül történő magyar zenei nagyhatalmi státusz széleskörű rögzítése, korszerű stílusú és naprakész témájú, nagyapparátusú interaktív edukációs színpadi művekkel történő újrapozícionálása és a nemzeti kulturális hagyományok újgenerációs átörökítése.
A mű látens célja az európai keresztény kulturális ikonok – fiatal közönség számára történő - tudatosítása és továbbörökítése a magaskulturális értékmegőrzés segítségével, valamint a nemzeti identitástudat megalapozása, a nemzeti társadalomkulturális normarendszer rögzítése a nemzeti témájú, edukációs jellegű Pupilla, a háziangyal című gyermekopera katartikus művészi tartalmán keresztül.
Az infokommunikációs kor látens digitális társadalom-kulturális szabályainak rögzítése a helyes döntés elvének követésével, valamint a közösségi kohézió kialakítása és megerősítése széleskörű pozitív példaközvetítéssel,
1 Főszereplő (spirituális segítő, döntés-facilitátor), 1 fő Narrátor (átvezető beszéd), Gyermekkórus (tapasztalatszintetizálás) és Kombó (populáris hangszerek) zenekar segítségével.
A történet a szereplők helyes útkeresésének fontos eseményeit mondja el 7 jelenetben, 7 digitális helyszínen, a főszereplő család nézőpontjából. Minden jelenetben bemutatkozik egy szereplő, a meghatározó kompetenciájával és karakterének jellegzetes hangszere, háttérben támogatja a kórus.
A zene segítségével kulturális világősközösség és közös gyökerek, ösztönös összetartó-erők feltárása.
A spirituálisan helyes döntések bemutatása a különböző életkori sajátosságokkal rendelkező személyes szerepkörökben.
A főrészek között szólórészek vezetik át a jeleneteket, amelyek teret engednek az improvizatív színpadi alkotásnak is, így az előadók saját zenei gondolataikkal is hozzájárulhatnak az előadás sikeréhez.

Korszerepe: 
A nemzeti és európai egyetemes értékek tudatosítása és megőrzése a fiatal generációk számára.
A materiális térben kialakult társadalomkulturális krízishelyzet magasművészettel történő sikeres feloldása, a zenei katarzisélmény kiterjesztése a kreatív problémamegoldás biztosítására.
A művészi értékű és tartalmú zene népszerűsítése a gyermekközönség körében.
A populáris kultúra individualista hatásának ellensúlyozása a művészi zene kohéziós erejével.
A Spirituális Intelligencia (SQ) szintjeinek tudatosítása az infokommunikációs kor fiatal generációival.
A változások elfogadása, elfogadtatása, a célok és (tehetségen alapuló) szerepvállalások kialakítása, az új jövőkép megalkotása és megalapozása, a digitális kor elidegenítő és elszemélytelenítő hatásaira és a kulturális közösségek, közös célok és programok kohéziós kialakításának fontosságára hívja a figyelmet.
A tehetségek, mint szolgáló vezetők helyes döntései által nyert példaértékű tudás és tapasztalat széleskörű edukálása, közvetítése kiemelten megmutatkozik a gyermekopera üzenetében.

Előnyei: 
- populáris – hatásos és változatos - művészi zene
- tanítási órákon, koncerteken, előadásokon és rövid találkozókon is előadható
- korosztály-függetlenül nagy hatást gyakorol
- korszerűen változatos – a színpadi alkotást motiváló - zenei anyagaival fejleszti a közönség koncentrációs készségét, rövid idő alatt hosszú távú élményt és értéked ad
Kulcsszempontok/indikátorok:
- 7 jelenet - 7 digitális helyszín
- 1+6 aktív énekes szólista szereplő, gyermekkórus
- populáris hangszerek – spirituális megerősítés
- 2 és fél napos teljes történeti idősík, önmagát beteljesítő jóslat a főszereplő segítségével, cselekményt lezáró, szintetizáló üzenetmegosztás
- Spirituális Intelligencia és a lelkiismeretileg helyes döntés tudatosítása
- a közösséget szolgáló személyes szerepkörök rögzítéseTételek: I. Soul out, II. Open secret, III. Messenger of new times, IV. Unequal evaluation, 
V. Talent attack, VI. Disappearing remembrance, VII. Sound of Silent – passzív tétel – 
A hét tételből az utolsó ”passzív tétel” hagyományosan ”A Csend Hangja” címet viseli, amely 60 másodperces csendet ír elő a koncertteremben, ezáltal lehetővé teszi, hogy a résztvevők teljes lelki nyugalommal dolgozhassák fel az elhangzott művet, így - a maradandó hatású zenén kívül további - különleges élménnyel gazdagodnak a - smooth art stílusú - művészi kortárs zenét kedvelő művelődni vágyók.
A közönség és az előadók jutalma ez a tétel egyaránt, hiszen a - legtöbbször magányosan, digitális és elektromos zajszennyezésben töltött hétköznapi - felgyorsult világunkban ritkán kerül a mai ember a koncertteremhez és a hangverseny atmoszférájához hasonló zaj-tiszta, digitálisan steril és fokozottan nyugodt környezetbe.

Hangszerelés:
Trombita,
Szintetizátor (Billentyűs, Vonós és Pengetős hangszínek)
A tételek során a hangszerjátékosok különböző hangszínek és megszólaltatás módok segítségével érik el a legkifejezőbb személyes előadásmódot.

Célja: A mű kiemelt célja az egyetemes zeneművészet és a magyar zenekultúra értékeinek szintetizálása és továbbörökítése korszerű zenei eszközrendszer segítségével, valamint az új típusú hangszerek segítségével történő zenetanulási szándék fokozása a tanulók körében.
A digitális világ lehetőségeinek és veszélyeinek feltárása és – gondolatteremtő szándékkal történő - tudatosítása a szerző kiemelt és hosszú távú célja.
A látens célmeghatározás része a Trombita – mint a királyok hangszere – szerepének újrapozícionálása az infokommunikációs korban, ahol a klasszikus fúvós hangszerek háttérbe szorulása globális dimenziójú jelenséggé vált a digitális hangkeltő eszközökkel szemben.
A Trombita olyan motiváló, ambicionáló hangszer a XXI. Században is, amely különböző személyiségű játékosainak segít az egységes, példaértékű társadalomkulturális szerepvállalás kialakítására és kiterjesztésére, valamint - praktikus szempontból tekintve - akusztikus adottságai miatt kiválóan illeszkedik a korszerű zenei projektekbe is.

Korszerepe: A Szemiotikus Szonáta Trombitára és Szintetizátorra olyan szonátasorozat legújabb darabja, amely a XXI. Századi notációs jeleket felhasználó kottakép a korábbi stílusok jelrendszerének legértékesebb elemeinek továbbfejlesztésével, valamint új elemek rögzítésével és tudatosításával korszerűen határtalan zenei önkifejezési eszközrendszer kialakítását eredményezi.
A tételrészek a XXI. században – az ember által teremtett valóságban – meghatározó látens tényezők tudatosítását teszi lehetővé, művészi eszközrendszer segítségével.
A korszerű hangszerelés segítségével a közönség és a hangszerjátékosok is új művészi dimenziókat ismerhetnek meg, hiszen - a Szintetizátor végtelen digitális megszólalási lehetőségei mellett - a Trombita – akusztikusan képes megszólaltatni a természetes hangokat, így új élményeket adhat a korszerű előadóművészeti és hangszerjáték-gyakorlatban, emellett fokozottan nagy kamarazene-hasznosulási szerepei segítségével egyszerűen bemutatható és pozitív példává emelhető a – magas szintű élményt eredményező - sokoldalúság.
A mű valódi különlegessége, hogy 4 billentyűs C-trombitára íródik, amely a hangszer fejlődéstörténetének legújabb állomása, legkorszerűbb formájú felépítménye.

Előnyei: A rövid – párperces - tételek nem terhelik meg az Infó-kommunikációs korszak különböző korosztályú hallgatóságát, azonban – rövid időtartamukon belül - azonnali hatásfaktorral teszik katartikussá a különböző karakterű tételrészeket.
Az eltérő művészi tartalmú és üzenetű tételek önálló nevet kaptak, így a tételcímek szóbeli előre rögzítésével irányítható a közönség képzelete, amit – a zene hallatára - minden hallgató a saját személyiségének megfelelően képzel tovább.
Az infokommunikációs korszakban is folyamatosan fejlődő klasszikus, akusztikus hangszerek – mint, amilyen a Trombita - és a modern digitális Szintetizátor segítségével megszólaltatott tételek különböző hangterjedelembeli adottságai miatt a mű más hangszereken (pl. Kürt, Oboa, Hegedű, Gitár, Zongora…) is könnyedén előadható, ezért kiváló tananyag-illeszkedést biztosít a zeneiskolák és művészeti iskolák didaktikailag megalapozott, korszerű tantervéhez.
A fokozódó előadóművészi felkészültséget megkövetelő tételek különböző életszakaszban lévő játékosok szakmai és személyiségfejlődését egyaránt szolgálja, hiszen - a világhírű magyar nemzeti zeneoktatási rendszeren belül - az alapfoktól a professzionális szintig elhelyezkedő hangszerjátékosok készségfejlődését hatékonyan nyomon követi.

Idén először a kapcsolatelmélyítést érzékenyítő célú kortárs élmény-koncertsorozattal is kiegészítjük a zenei kínálatunkat a jelenkori közönség magaskultúra-szolgáltatása és a jövő generációinak élményforrás-megalapozása érdekében, Kortársművészek kortársművészetben címmel, amelyben zeneszerzőként, előadóként és közreműködőként is vállaltam szerepeket.
Csíki András költő és V.Szabó Ildikó festő alkotásai színesítik ezt a vállaltan közönségnevelő és közművelődési programot, amely szándékaink szerint eltérő kulturális környezetből érkező széles közönségrétegek számára teszi közérthetővé, valamint népszerűbbé a kortárs alkotók határtalan mindennapi szakmai tevékenységeit a szabad önkifejező nem mindennapi alkotásaik segítségével.
            A rendezvényeinkhez nyújtott segítségért és támogatásért köszönettel tartozunk támogatóinknak, partnereinknek és segítőinknek egyaránt!!!

            Idéntől lehetőség van fiatal tehetséges művészek csatlakozására is, egyedi ösztöndíjprogramunkon keresztül, amellyel két hasznos szellemi termékeket alkotó világnyelv jelrendszerét, a zenéét és az infokommunikációs térét leszünk képesek fuzionálni a korszerűen kreatív, proaktív és interaktív értékteremtő, információ-megosztó és tartalomszolgáltató alkotó- előadó tevékenységek kialakulása és fenntartása érdekében.

Kiemelt szerepvállalásunk – egyedi ösztöndíjprogramunkon keresztül - a fiatal zenei tehetségek támogatása valódi szakmai lehetőségek biztosításával, amelyben megrendelésével és felajánlásával Ön is segíthet.
TEREMTSÜK MEG EGYÜTT A JÖVŐ ÉRTÉKEIT!

A MŰVÉSZI ZENE KÖR ösztöndíjprogramja a Jövő Zenéje tehetségmenedzselési programunkon keresztül valósul meg.
Alkotó- és előadó-művésztanárként, az ALTERNATÍV LEHETŐSÉGEK MŰVÉSZETI AKADÉMIA és az ARTISTIC MUSIC KOTTAKIADÓ vezetőiként a MŰVÉSZI ZENE KÖR tehetségmenedzsereiként, valamint a JAZZ FIVE professzionális zenekar előadóiként fontosnak tartjuk, hogy a fiatal művésztehetségek valódi lehetőségekhez juthassanak, ezért kollektív megrendeléseinkből származó forrásainkat erre a jótékony – hatékony célra fordítjuk.
Segítsen nekünk ebben a küldetésben, támogassuk együtt fiatal tehetségeinket!

Ösztöndíjprogramunk az alábbi támogatásokkal valósul meg:
-          életpálya tanácsadás
-          alkotó- és előadóművészeti alapképzés
-          kiemelt szerepvállalású sikerkövető élmény-edukáció
-          előadás felkészítés
-          versenyfelkészítés
-          felvételi felkészítés (közép- és felsőfok)
-          alkotó- és előadó szakmai továbbképzés
-          interpretációs gyakorlat
-         magaskultúra közvetítő tevékenység
-          kapcsolati hálózatosodás
-          hangszer- és eszköztámogatás
-         teljeskörű zenei tehetségmenedzsment (tehetségazonosítás, tehetséggondozás, tehetségmentorálás, tehetségmenedzselés, tehetségkövetés)

Az ösztöndíjprogramunkba történő bekerüléshez kérjük, érdeklődjön elérhetőségeinken:
Kapcsolat -
Tel: +36/30-4490197


Domokos János Antal
Trombitaművész-tanár, Karmester,
Nemzeti ösztöndíjas Zeneszerző, Szövegíró,
Szakvizsgázott pedagógus, Közoktatási vezető,
     a Művészi Zene Kör tehetségmenedzselő szervezet és
az Alternatív Lehetőségek Művészeti Akadémia vezetője